met zachte stem

Afgelopen maandag 6 februari 2023 is Julia Engelaer met vlag en wimpel gekozen tot tweede dorpsdichter van Vught. Zij neemt het stokje van mij over. Wat zullen we genieten van haar gedichten, ze zijn prachtig. Terwijl de Vughtse media en cultuursector ons nog even in spanning laat wachten op het winnende gedicht…. wat hopelijk binnenkort alsnog in het Klaverblad te lezen zal zijn…. geef ik u hier mijn eigen afscheidsgedicht. Ik houd mooie herinneringen over aan mijn tijd als dorpsdichter en natuurlijk zult u hier en daar nog van mij wat horen of lezen. Julia wens ik veel plezier en succes met haar nieuwe, welverdiende titel.

MET ZACHTE STEM

‘je moet het je eigen maken’

daar stond je
met ogen op je gericht
je zag ontroering
warmte
ik kon het niet horen, zei iemand
je leert het nog wel, een ander
je hebt een zachte stem
zei iemand

‘je moet het je eigen maken’

met zachte stem
wat jouw plek is in het geheel
waar het past als een warme jas
waar niet

met zachte woorden
schreef je gedichten
over toren en kerk
mens en carnaval
de gedichten verbinden
ontroeren en verwarren
ze zeggen
houd elkaar maar vast
als het donker wordt

‘je moet het je eigen maken’

de momenten van stilte
de vieringen
geboorte en ook de dood
oorlog
daarom deel je jouw woorden
met zachte stem
en ook met dankbaarheid
voor de plek
die jou is gegund
die gegrift staat in de tijd

petra maria
voor altijd uw dorpsdichter
februari 2023

4 mei dodenherdenking Vught

VOOR DE GEVALLENEN
VAN VUGHT

net nu het tafelkleed
als lucht zo blauw
met zachte wind
de tafel bedekt

jouw vergeten geur
de bloeiende jasmijn
verregent
en de kamer zonder gedachten
onze leegte vult

komt een herinnering voorbij
aan verloren levens van
moedige zielen

van zeeën diepblauw
naar open einder
schudden wij onze veren af

stoffig van binnen
klaprozen verpletterend
onder voetstappen
van steen en mist

over zand en zorgen
stroomt ons bloed
door wakker land
door vrij land

dit dorp met eeuwenoude aderen
en zonnige ziel
zal deze namen herdenken
zal deze zielen
blijven herdenken

petra maria
uw dorpsdichter

4 mei 2022

voorgedragen bij de herdenking in de Lambertustoren

vandaag ben ik hier in het licht

de zon schijnt
het regent
niets bestaat
alleen het licht
de vogels
geef mij een gedachte
drijf mij op golven
gezichten begroeven
mij

vandaag ben jij hier
in dit donker
met jouw gedachten
de zon schijnt
het regent
ik besta niet
alleen het licht
de dagen
geef mij rust
het wrede begroef
mij

vandaag is het vrede
het is goed
de zon schijnt
het regent
jij bestaat
laat mij maar los
wij zijn in gedachte
wij zijn het leven
niemand kan ons
wie wij zijn
begraven

Petra Maria
Dorpsdichter van Vught